ارتباط

0 دانشگاه یافت شد

دانشگاه مورد نظر شما در حال حاضر موجود نیست. می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


پیشنهاد دانشکاه

0 دوره یافت شد

دوره مورد نظر شما در حال حاضر موجود نیست. می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


پیشنهاد دوره

3974 استاد یافت شد

Abdelhakim Bendada

Abdelhakim Bendada full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Infrared imaging Non-destructive testing Thermometry Photo-thermal Inverse problems

Robert Bergevin ing

Robert Bergevin ing Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Cognitive digital vision Parallel and real-time systems Engineering design

Jean-Yves Chouinard ing

Jean-Yves Chouinard ing Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Communication theory and signal processing Robust and secure wireless telecommunications High resolution radar systems with wide

Jérôme Cros

Jérôme Cros Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Design, modeling of electrical machines Power electronics supply Traction and propulsion applications for electric vehicles Ele

André Desbiens

André Desbiens Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Automatic control. Control and optimization of industrial processes Navigation, piloting, guidance and cooperation of land and a

AUDREY DURAND

AUDREY DURAND Assistant Professor

Mila

حوزه تحقیقات algorithms that learn through interaction with their environment using reinforcement learning and is particularly interested in le

Paul Fortier

Paul Fortier Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Digital communications Error correcting codes Multi-carrier systems Digital signal processing applied to communications

CHRISTIAN GAGNÉ

CHRISTIAN GAGNÉ Full Professor

Mila

حوزه تحقیقات development of methods for machine learning and stochastic optimization. In particular, he is interested in deep neural networks,

Jérôme Genest

Jérôme Genest Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Interferometry Optical frequency metrology Fourier transform spectrometry Short pulse lasers Optical frequency combs

Benoît Gosselin

Benoît Gosselin Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات High-precision bioelectronics and biomedical instrumentation Wireless optoelectronic microsystems for neuroengineering Analog /

Dominic Grenier

Dominic Grenier Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Signal processing applied to antenna arrays (or sensor arrays) High-resolution estimate (frequencies, directions of arrival, arri

Jean-François Lalonde

Jean-François Lalonde associate professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Digital vision Infographics Machine learning

Sophie LaRochelle

Sophie LaRochelle Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Fiber optic components (filters, amplifiers, lasers) Digital and analog communications over optical fiber Integrated photonic ci

Denis Laurendeau

Denis Laurendeau Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات 2D / 3D artificial vision Processing of medical images Virtual reality Simulation

Hoang Le-Huy

Hoang Le-Huy Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Control of electronic power systems and energy systems Real-time digital simulation of electrical networks and power electronic s

Xavier Maldague

Xavier Maldague Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Infrared thermography Infrared vision Non-destructive testing and industrial inspection

Amine Miled

Amine Miled Associate professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Micro and nanofluidics Bio-microsystems, labs on a chip and biosensors Analog and mixed microelectronics New assembly and packa

Marc Parizeau

Marc Parizeau Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Advanced Computer Computing (CIP) Pattern recognition and learning Evolutionary algorithms Parallel and distributed systems

Éric Poulin

Éric Poulin Associate professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Process control and optimization Data observation and reconciliation Modeling and simulation of processes

Leslie Rusch

Leslie Rusch Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Coherent detection for very high speed optical communications (quadrature amplitude modulation, multi-carrier orthogonal frequency

Wei Shi

Wei Shi Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Nanophotonic devices & systems Silicon electronic-photonic integrated circuits Optical communications & interconnects Semicondu

Philippe Viarouge

Philippe Viarouge Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Design of electrical machines Variable speed drive Electromechanical conversion chains: electric traction, wind turbines & hydra

André Zaccarin

André Zaccarin Full professor

Laval University

دپارتمان Electrical Engineering and Computer Engineering

حوزه تحقیقات Artificial vision Digital image and video processing Video compression Processing of hyperspectral images

François Anctil

François Anctil Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Hydrology and hydrometeorology Operationalization of hydrological forecasting Adaptation to climate change Integrated water res

Charles-Darwin Annan

Charles-Darwin Annan Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Seismic resistant design Structural dynamics and stability Modular construction (Modular construction in steel) Metallic struct

Josée Bastien

Josée Bastien Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Analysis and design of bridge structures (concrete and steel) Reinforcement and rehabilitation of structures Prestressed concret

Benoît Bissonnette

Benoît Bissonnette Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Material-structure interaction Characterization and performance of cementitious materials Innovative materials - design and char

Nicolas Boissonnade

Nicolas Boissonnade Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Metal and mixed structures Stability of structures Numerical methods Structural mechanics

David Conciatori

David Conciatori Assistant Professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Analysis of the climate and the exposure of structures, Durability of materials, Analysis of aging and innovative structures, V

Jean Côté

Jean Côté Full professor

Laval University

دپارتمان Civil Engineering and Water Engineering

حوزه تحقیقات Thermo-hydric behavior of embankment dams Energy efficiency of foundations Heat storage in floors Geotechnics of cold regions

برو بالا